Przygotowanie gabinetu do montażu

Założenia Techniczne Montażu Unitów Stern Weber, Anthos, Castellini, Mocom

Montaż unitów stomatologicznych sprzedawanych przez firmę Stern Weber Polska przeprowadza autoryzowany serwis firmy STERN WEBER POLSKA. Przed przystąpieniem do przygotowania gabinetu do montażu unitu prosimy o zapoznanie się z wymaganiami montażowymi.

Przed montażem klient jest zobowiązany do wykonania we własnym zakresie przyłączy instalacyjnych według dołączonej dokumentacji.

Unity

 Założenia techniczne montażu unitu

Radiologia

 Wymiary pantomografu / tomografu Hyperion X5

 Wymiary pantomografu / tomografu Hyperion X9 PRO

 Informacje montażowe aparatu punktowego MyRay RX DC

 Informacje montażowe Hyperion X9 PRO