fbpx

Przygotowanie gabinetu do montażu

Założenia Techniczne Montażu Unitów Stern Weber, Anthos, Castellini, Mocom

Montaż unitów stomatologicznych sprzedawanych przez firmę Stern Weber Polska przeprowadza autoryzowany serwis firmy STERN WEBER POLSKA. Przed przystąpieniem do przygotowania gabinetu do montażu unitu prosimy o zapoznanie się z wymaganiami montażowymi. Przed montażem klient jest zobowiązany do wykonania we własnym zakresie przyłączy instalacyjnych według dołączonej dokumentacji.

Unity

 Założenia techniczne montażu unitu
 Przykładowe realizacje pomieszczeń technicznych

Radiologia

 Wymiary pantomografu / tomografu Hyperion X5 / X5_CEPH

 Wymiary pantomografu / tomografu Hyperion X9 PRO / X9 PRO_CEPH

 Informacje montażowe aparatu punktowego MyRay RX DC

 Informacje montażowe Hyperion X9 PRO

 Montaż aparatu RXDC na ścianie K-G

 Schemat instalacji pantomografu Hyperion X9 PRO / X9 PRO_CEPH