Zestawy radiografii cyfrowej z aparatami RTG

Zestaw 1

Cena brutto, obejmuje koszt transportu, montażu i szkolenia

Cena: 22 000 PLN

Zestaw 2

Cena brutto, obejmuje koszt transportu, montażu i szkolenia

Cena: 26 000 PLN

Zestaw 3

Cena brutto, obejmuje koszt transportu, montażu i szkolenia

Cena: 28 000 PLN

Zestaw 4

Cena brutto, obejmuje koszt transportu, montażu i szkolenia

Cena: 32 000 PLN

Zestaw 5

Cena brutto, obejmuje koszt transportu, montażu i szkolenia

Cena: 20 000 PLN

Zestaw 6

Cena brutto, obejmuje koszt transportu, montażu i szkolenia

Cena: 26 000 PLN