Myjnia Tethys H10

Jeden proces w jednym kroku
Odkażenie, mycie, dezynfekcja i suszenie – wszystko w jednym, pojedynczym kroku
To innowacyjne urządzenie wykonuje wiele czynności, które były robione ręcznie przed sterylizacją, zmniejszając w ten sposób obciążenie personelu. W przypadku Tethys H10 odkażanie, mycie, dezynfekcja i suszenie są wyko­nywane w jednym szybkim, w pełni automatycznym procesie.

Cena: 19 000 PLN

Zapytaj o produkt

Masz pytanie odnośnie tego produktu?
Potrzebujesz oferty?
Napisz do nas, a my postaramy się jak najszybciej odpowiedzieć.

1. Odkażanie
Redukcja ilości bakterii znajdujących się na instrumentach.
2. Mycie ultradźwiękami
Usunięcie z instrumentów organicznych i nieorganicznych pozostałości.
3. Dezynfekcja termiczna
Drastyczna redukcja ilości żywych mikroorganizmów znajdujących się na instrumentach.
4. Suszenie
Eliminacja pary w komorze i pozostającej na instrumentach wilgoci.

Dezynfekcja termiczna oraz dogłębnie przenikające ultradźwięki
w jednym urządzeniu

Kombinacja dogłębnego mycia ultradźwiękami oraz dezynfekcji termicznej pozwalają efektywnie optymalizować realizowane przez urządzenie pro­gra­my, zapewniając absolutną ochronę użytkownika. Spełniający wyma­ga­nia normy EN ISO 15883-1/2 Tethys H10 oferuje obróbkę instrumentów cha­rak­teryzującą się dokładnym czyszczeniem oraz fazą suszenia elimi­nującą jakiekolwiek pozostałości wilgoci.

Certyfikowana rewolucja
Tethys H10 jest spełniającym całkowicie wymagania normy EN ISO 15883-1/2 termicznym dezynfektorem, wykorzystującym w pełni siłę ultradźwięków.

Przyjazny użytkownikowi, rewolucyjne rezultaty
Innowacyjność oznacza polepszenie skuteczności oraz redukcję czasu
i wysiłku personelu. Tethys H10 realizuje to poprzez połączenie dogłębnego mycia ultradźwiękami, efektywnej dezynfekcji termicznej oraz praktycznego, wymuszonego suszenia i to wszystko w jednym urządzeniu. Tylko parę konfigurowanych zależnie od potrzeb prostych kroków powoduje, że proces mycia i dezynfekcji jest łatwiejszy niż kiedykolwiek.

Generacja ekranów dotykowych
Kolorowy ekran dotykowy LCD i wielojęzyczne menu z ikonkami umożliwiają użytkownikowi łatwe do opanowania sterowanie, które może być w pełni spersonalizowane, zależnie od specyficznych potrzeb zawo­dowych. Wybierz tylko żądany program, a cykl pracy uruchomi się automatycznie.

Wszystko pod kontrolą
Tethys H10 posiada wbudowaną pamięć wewnętrzną, w której zapisywane są bezpośrednio w formacie pdf dane wszystkich cykli dezynfekcji. Użytkownicy są okresowo informowani o konieczności załadowania plików na pendrive USB, aby mogły być następnie zapisane w pamięci komputera PC. Wbudowany port SB umożliwia również przyjazną użytkownikowi aktualizację oprogramowania urządzenia. Dzięki temu możliwe jest zawsze korzystanie z najnowszych jego wersji.

Spersonalizowany sposób pracy
Tethys H10 umożliwia użytkownikowi stosowanie własnych cykli mycia
i dezynfekcji, w których ustawiana jest żądana temperatura cyklu mycia oraz termicznej dezynfekcji oraz czas poszczególnych faz procesu, w tym suszenia. Funkcja opóźnionego startu umożliwia uruchomienie wybranych cykli w dowolnym czasie, również poza godzinami pracy (np. w nocy), aby obniżyć opłaty za energię elektryczną.

Wszystko, czego potrzebujesz, tak szybko, jak potrzebujesz
Tethys H10 drastycznie obniża czas mycia i dezynfekcji w porównaniu
z tradycyjnymi procesami. Zintegrowanie różnych faz w jednym urządzeniu zwiększa prędkość realizacji cykli roboczych i znacznie redukuje liczbę wykonywanych ręcznie czynności, umożliwiając maksymalnie efektywne wykorzystanie Twojego czasu.

Kompletny cykl tylko 35 minut
35 minut zajmuje kompletny proces, składający się z: mycia wstępnego, mycia ultradźwiękami, płukania, termicznej dezynfekcji i wymuszonego suszenia. Tethys H10 dzięki opatentowanej, rewolucyjnej konstrukcji technicznej redukuje czas cykli do nieosiągalnego wcześniej minimum.

Nowatorska łączność
Tethys H10 umożliwia dostęp do danych roboczych poprzez standardową sieć Ethernet. Dzięki temu dane z wielu urządzeń można archiwizować na jednym komputerze, bez ich fizycznego przenoszenia. Poprzez wydzie­lony komputer sieciowy z oprogramowaniem sprzętowym użytkownik może połączyć się z każdym znajdującym się w sieci urzą­dzeniem i spraw­dzić jego status, bez ruszania się od komputera.

Połączone działanie: ultradźwięki i wysoka temperatura
Żadnych kompromisów, tylko maksymalne bezpieczeństwo i efektywność, z gwarantowanym rezultatem w każdych warunkach pracy. Tethys H10 jest spełniającym wymagania normy EN ISO 15883-1/2 wyrobem medycznym, łączącym natryskowe mycie z działaniem ultradźwięków
i z dezynfekcją termiczną w temperaturze 90°C (charakteryzującą się wysoką wartością współczynnika A0=3.000).

Siła ultradźwięków
Ultradźwięki są kluczowym elementem urządzenia Tethys H10. Ich moc umożliwia usunięcie wszelkiego rodzaju pozostałości. Równomierne rozchodzenie się ultradźwięków w płynach umożliwia czyszczenie nawet trudnodostępnych stref. Faza mycia ultra­dźwię­kami poprzedzona jest zimnym myciem wstępnym, a po niej nastę­puje potrójne mycie natrys­kowe po to, aby usunąć wszystkie za­nie­czyszczenia z instrumentów.

Prawdziwa dezynfekcja termiczna
Tethys H10 jest profesjonalnym urządzeniem dysponującym procesem dezynfekcji termicznej w 90°C, spełniającym wymagania normy EN ISO 15883-1/2. Zwalidowany proces obróbki cieplnej eliminuje mikro­organizmy. Oddzielny system podgrzewania wody zapewnia, że żądana tem­peratura osiągana jest znacznie szybciej niż w tradycyjnych sys­temach, co maksymalnie zwiększa efek­tywność i drastycznie redukuje czas trwania cykli roboczych.

Wymuszone suszenie
Po zakończeniu dezynfekcji para w zbiorniku oraz resztki wilgoci na instrumentach eliminowane są dzięki fazie wymuszonego suszenia z użyciem filtrów HEPA (wysokosprawny filtr powietrza służący do dezyn­fekcji powietrza). Po zakończeniu całego procesu instrumenty są idealnie suche i wychłodzone, gotowe do natychmiastowego zapakowania.

Zintegrowany system odwapniania
Tethys H10 jest jedynym urządzeniem w tej kategorii, które jest wyposażone w zintegrowany zmiękczacz wody z jonowowymiennym złożem żywicznym. Stałe działanie zmiękczacza zapobiega osadzaniu się osadów wapniowych i innych zanieczyszczeń w układzie obiegu wody.
Rezultat tej innowacji widoczny jest przede wszystkim na instrumentach: zawsze lśnią, żadnych plam ani śladów rdzy. Utrzymywanie instrumentów w idealnym stanie skutkuje ich mniejszym zużyciem oraz gwarantuje większe bezpieczeństwo. Obsługa zmiękczacza jest prosta i praktyczna, wystarczy uzupełniać zbiornik solą kuchenną lub przeznaczoną do zmywarek. Elektroniczny system sterowania kontroluje cały proces i zapewnia jego maksymalną efektywność w każdym momencie.

Obrotowe dysze
Innowacyjne rozwiązanie z zastosowaniem dysz obrotowych, stosowanych normalnie tylko w urządzeniach przemysłowych, zapewnia niewiarygodnie efektywne mycie i dezynfekcję, które z upływem czasu pozostają efektywne i niezmienne.
Tym co czyni te dysze tak efektywnymi jest silny i jednolity strumień, który eliminuje wszystkie pozostałości w trakcie płukania i jest perfekcyjny nawet w fazie nagrzewania.

Przyszłościowa dezynfekcja
Tethys H10 zawiera technologiczne innowacje i jest przyjazny użytkownikowi. Dotykowy ekran zaprojektowano tak, aby zapewnić pełne współdziałanie, poprzez umożliwienie użytkownikowi szybkiego i intu­icyjnego wyboru najbardziej odpowiednich, gotowych lub spersonalizowanych programów.

Kompletne programowanie
Tethys H10 oferuje 6 cykli mycia i dezynfekcji termicznej, z których 3 mogą być spersonalizowane, zależnie od profesjonalnych wymagań użytkownika oraz od typu wsadu. Intuicyjny ekran dotykowy umożliwia użytkownikowi wybór cyklu, aktywację spersonalizowanych parametrów (opóźniony start, dodatkowe suszenie, itp.) oraz wybór innych opcji z menu konfiguracji ( język, data, czas, jednostka miary, zarządzanie użytkownikami, itp).

Zaawansowane zarządzanie wieloma użytkownikami
Tethys H10 posiada wszechstronny, zaawansowany system zarządzania użytkownikami, który umożliwia nadanie każdemu pracownikowi indywidualnego numeru PIN, do którego przyporządkowane są własne ustawienia parametrów, jak również wykonane przez daną osobę cykle robocze.

Prosta sieć
Menu konfiguracyjne można wykorzystać do nadania urządzeniu Tethys H10 indywidualnego adresu IP, który umożliwia integrację z siecią LAN (Local Area Network). Wtedy każde podłączone urządzenie będzie widoczne na komputerze osoby zarządzającej systemem, która będzie mogła załadowywać dane cykli oraz obserwować postęp procesów bez ruszania się od komputera.

Główne zalety urządzenia:
1. Kontrola sensorowa
W celu uzyskania w każdej sytuacji doskonałych rezultatów, Tethys H10 wyposażony jest w czujnik poziomu cieczy w zbiorniku, zastosowany dla uzyskania zawsze właściwej ilości detergentów układ kontroli przepływu cieczy oraz zapewniający efektywność i bezpieczeństwo procesu dezynfekcji czujnik temperatury w komorze.
2. Ultradźwięki
Połączenie ultradźwięków używanych podczas mycia zanurzeniowego oraz obrotowych dysz, wykorzystywanych podczas płukania i dezynfekcji termicznej, umożliwia szybkie i efektywne usunięcie brudu i wszelkich pozostałości, nawet z najbardziej trudnodostępnych miejsc.
3. Stała cyrkulacja ciepła
Zawansowany system stałej cyrkulacji podgrzewanej wody pozwala uniknąć konieczności montowania zbiornika z tradycyjnymi elementami grzejnymi, podnosząc dzięki temu efektywność pracy oraz zwiększając niezawodność urządzenia.
4. Zbiornik ze stali nierdzewnej
Tethys H10 wyposażony jest w formowany ciśnieniowo i nieposiadający żadnych spoin zbiornik ze stali nierdzewnej AISI 316. Technologia ta zwiększa wytrzymałość, eliminuje przecieki wody i źródła korozji, jak również znacznie ułatwia czyszczenie zbiornika.
5. System blokady drzwi
Tethys H10 wyposażony jest w automatyczny system blokady drzwi, zabezpieczający je przed otwarciem w trakcie realizacji różnych procesów, chroniący w ten sposób operatora urządzenia przed nieprzyjemnymi i potencjalnie niebezpiecznymi sytuacjami.
6. Ogromny zbiornik na detergenty
Po napełnieniu tego wbudowanego zbiornika detergentami można przeprowadzić do 12 cykli. Wskaźnik poziomu minimalnego poinformuje, że konieczne jest uzupełnienie detergentu w zbiorniku.
7. Pompy do mycia i osuszania
W celu zapewnienia stałej skuteczności, niezależnej od warunków instalacji, Tethys H10 posiada wysokociśnieniową pompę myjącą oraz pompę osuszającą.
8. Aqua-Stop
Wbudowany system Aqua-Stop (opcjonalny) chroni przed wyciekami wody.

Standardowe wyposażenie:
Port USB
Port Ethernet (RJ 45)
Kosz na instrumenty
Zestaw do podłączenia wody
Lejek do uzupełniania soli
Lejek do uzupełniania detergentu
Filtr HEPA
Dodatkowy kosz górny
Mikro-oczkowy kosz na wiertła
System Tethys Aqua-Stop (model specjalny) (opcja)