Aparat RTG w Gabinecie Stomatologicznym

Aby możliwe było użytkowanie aparatu RTG w Gabinecie Stomatologicznym, należy spełnić szereg wymagań.
Podstawym wymogiem jest dysponowanie pomieszczeniem o wymiarach:

Powierzchnia: 8m2 (+ 4m2 na każdy kolejny aparat), wysokość: 2.5m, wymiana powietrza 1.5 razy w ciągu godziny

Może to być osobne pomieszczenie lub pomieszczenie, w którym jest fotel stomatologiczny.

Następnie należy wykonać:

1. Projekt Osłon Stałych:
– rzut pomieszczenia wraz z pomieszczeniami przylegającymi
– opis inwestycji
– parametry techniczne aparatu
– przelicznik materiałów budowlanych użytych do konstrukcji ścian i stropów
– opis i wyliczenia wentylacji
– oszacowanie narażenia na promieniowanie
– wyliczenie dawek tygodniowych
– obliczenia promieniowania wiązki głównej i promieniowania rozporoszonego
– zebrane przepisy i podstawy prawne

Po wykonaniu i pozytywnym zaopiniowaniu przez SANEPID Projektu Osłon Stałych mamy większą pewność, że zakupiony aparat RTG będzie mógł być legalnie użytkowany.

Wykonanie kompletnego Projektu Osłon Stałych przez Stern Weber Polska już od 1600 PLN brutto

2. Przygotowanie pozostałej dokumentacji dla SANEPID-u:
– opinia Projektu Osłon Stałych
– ewidencja osób, które będą wykonywały ekspozycje (zaświadczenie lekarskie z „J” + certyfikaty ORP)
– umowa z laboratorium o odczyt dozymetrów
– Księga Jakości wraz z formularzami
– procedury wzorcowe wraz z procedurami roboczymi
– zakładowy plan postępowania awaryjnego i program bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej
– dane Inspektora Ochrony Radiologicznej wraz z umową o współpracę
– postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej bądź pomieszczenia w ramach prowadzenia prywatnej praktyki lekarskiej
– dokument potwierdzający rejestrację aparatu RTG zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych
– instrukcje pracy z aparatem rentgenowskim ustalające szczegółowe zasady postępowania w zakresie ochrony radiologicznej pracowników i pacjentów
– dokumentacja techniczna aparatu rentgenowskiego
– instrukcja obsługi aparatu rentgenowskiego
– dokumenty potwierdzające spełnienie testów akceptacyjnych przez urządzenia radiologiczne
– dokument potwierdzający spełnienie testów specjalistycznych (nie zawsze wymagane do wydania zezwolenia, zawsze wymagane przed pierwszym użyciem aparatu w celach medycznych)
– pomiar mocy dawek (w zależności od województwa)
– program szkoleń pracowników zatrudnionych w narażeniu na promieniowanie jonizujące opracowany przez kierownika jednostki organizacyjnej oraz dokument potwierdzający jego realizację
– protokół badania krotności wentylacji (1,5-krotność wymiany powietrza na godzinę)
– zbiór przepisów prawnych dotyczących ochrony radiologicznej i zasad stosowania źródeł promieniowania jonizującego w medycynie
– oznakowanie pracowni
– informacja dla kobiet w ciąży
– informacja dla dzieci poniżej 16 roku życia dotycząca wpisu do książeczki zdrowia informacji o wykonaniu zdjęcia RTG
– wypełnienie wniosku o wydanie zezwolenia na uruchomienie i stosowanie aparatu i pracowni RTG

Wykonanie kompletnej dokumentacji dla SANEPID-u przez Stern Weber Polska: 1200 PLN brutto

3. Testy akceptacyjne i specjalistyczne
Testy akceptacyjne do nowych aparatów zakupionych w Stern Weber Polska są wydawane bezpłatnie.
Testy specjalistyczne wykonuje Akredytowane Laboratorium Badawcze. Firma Stern Weber Polska posiada własną niezależną komórkę Laboratorium które wykonuje Testy Specjalistyczne cyfrowych aparatów stomatologicznych wszystkich marek.

Wykonanie Testu Specjalistycznego przez Stern Weber Polska: 450 – 800 PLN brutto za test w zależności od urządzenia. Ilość testów w danym urządzeniu może być różna w zależności od aktualnych przepisów.