Unity i Radiologia

Zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2010 nr 107 poz. 679), poniżej znajduje się wykaz serwisantów uprawnionych do montażu, przeglądów i naprawy urządzeń dystrybuowanych przez firmę Stern Weber Polska.

Po kliknięciu na konkretną osobę, można zweryfikować jej aktualne uprawnienia.

Prosimy o weryfikację czy Państwa serwisant posiada aktualną autoryzację serwisową uprawniającą do serwisu konkretnych urządzeń.

AUTORYZOWANY SERWIS UNITÓW I RADIOLOGII:

Województwo: LUBUSKIE
Województwo: OPOLSKIE
Województwo: ŚLĄSKIE
Województwo: ŚWIĘTOKRZYSKIE