Radiologia > Tomograf stomatologiczny CBCT NewTom 5G XL


Najwyższa jakość obrazu przy maksymalnej użyteczności

NewTom 5G XL może być stosowany zarówno w stomatologii, jak i ortopedii lub weterynarii. Pozycja leżąca pacjenta zmniejsza ryzyko powstania artefaktów ruchowych oraz niweluje konieczność unieruchomienia pacjenta. Jest to istotne w przypadku pacjentów niewspółpracujących, nieprzytomnych lub z urazami w obrębie twarzoczaszki. Dzięki konstrukcji zbliżonej do konwencjonalnego tomografu, można wykonać tomografię kończyn na potrzeby ortopedii lub stosować tomograf do badania zwierząt pod narkozą na potrzeby weterynarii.

Główne cechy tomografu NewTom 5G XL:
- zdjęcia wstępne ułatwiające pozycjonowanie pacjenta
- możliwość pozycjonowania za pomocą komputera (nie wymaga podchodzenia do aparatu)
- automatyczny dobór parametrów ekspozycji w zależności od przezierności tkanek na promieniowanie
- 16-bitowy detektor (pozyskuje 65 535 odcieni szarości na każdej klatce obrazu)
- obrotowa anoda o ogniskowej 0,3 mm gwarantująca wysoką jakość obrazu
- napięcie na lampie rentgenowskiej 110 kV gwarantuje odpowiednią przenikliwość promieniowania i redukcję zakłóceń od tkanek miękkich
- 10 różnych obszarów obrazowania podczas jednego obrotu od 21x19 do 6x6 cm
- możliwość łączenia skanów - maksymalny obszar obrazowania 22x15 cm
- pełna tomografia w czasie ekspozycji 0,9 sek. (maksymalny czas ekspozycji: 5,4 sek.)
- funkcja CineX - możliwość wykonywania i nagrywania poklatkowych zdjęć RTG z dowolnego kąta (skopia)
- funkcja Ray2D - możliwość wykonywania klasycznych zdjęć RTG
- możliwość integracji z systemem PACS i drukarką 3D
- współpraca z oprogramowaniem do planowania implantacji oraz zabiegów ortognatycznych

logo