Radiologia > Tomograf stomatologiczny CBCT MyRay SkyView


3D zaprojektowane dla gabinetu dentystycznego
- obrazy panoramiczne
- przekroje
- pomiar odległości i kątów
- obrazy 2D i 3D
- zgodność z Dicom 3.0

System SkyView stosuje technikę pojedynczego, obrotowego skanowania do zobrazowania przestrzeni o objętości 15 x 15 x 15 cm lub 11 x 11 x 11 cm (zależnie od wybranej wersji). Czas skanowania jest bardzo krótki (11 do 30 sekund) i może zmieniać się zależnie od wybranego programu. SkyView umożliwia obsługującemu wybór dawki promieniowania, zależnie od wielkości i budowy szczęki pacjenta oraz od oczekiwanej jakości zdjęcia. Efektywny czas ekspozycji trwa tylko parę sekund. Redukując skanowaną przestrzeń jest możliwe uzyskanie powiększenia o wysokiej rozdzielczości. SkyView może zobrazować zarówno miękkie, jak i twarde tkanki bez konieczności powtórnego skanowania.Więcej informacji na stronie: www.myray.pl

logo