Imię i nazwisko:
Nr telefonu:
Uprawnienia:
Termin ważności:
Zostało:
Bolesławiec
Damian Maksalion
788 764 448
Stern Weber, Anthos, Castellini, MyRay (bez pantomografów i tomografów)
2019-12-31
130 Dni