RODO Dokumenty

Szanowni Państwo!

wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom przedstawiamy umowę regulującą przetwarzanie danych udostępnianych firmie Stern Weber Polska sp. z o.o.

Prosimy o zapoznanie się z umową, a następnie wydrukowanie tejże umowy w dwóch egzemplarzach. Oba należy następnie podpisać i odesłać pocztą na adres siedziby firmy.

Adres:
Stern Weber Polska sp. z o.o.
ul. Kosmatki 26
03-982 Warszawa
(z dopiskiem UMOWA RODO)

 Umowa o powierzeniu przetwarzania danych

 

Osoba kontaktowa:
Zbigniew Błażejczyk
tel. 22 395 56 00
zbigniew.blazejczyk@sternweber.pl


Prosimy także o zapoznanie się z poniższą informacją dotyczącą przetwarzania danych przez firmę Stern Weber Polska sp. z o.o.

 Informacja na temat przetwarzania danych