Założenia Techniczne Montażu Unitów Stern Weber, Anthos, Castellini

Montaż unitów stomatologicznych sprzedawanych przez firmę Stern Weber Polska przeprowadza autoryzowany serwis firmy STERN WEBER POLSKA. Przed przystąpieniem do przygotowania gabinetu do montażu unitu prosimy o zapoznanie się z wymaganiami montażowymi.
Przed montażem klient jest zobowiązany do wykonania we własnym zakresie przyłączy instalacyjnych według dołączonej dokumentacji.

Unity

Założenia techniczne montażu unituRadiologia

Założenia techniczne montażu pantomografu i tomografu Hyperion X5, X9 oraz NewTom GianoWymiary pantomografu Hyperion X5Wymiary pantomografu Hyperion X9 oraz tomografu Hyperion X9Informacje montażowe aparatu punktowego MyRay RX DClogo