Założenia Techniczne Montażu Unitów Stern Weber, Anthos, Castellini

Montaż unitów stomatologicznych sprzedawanych przez firmę Stern Weber Polska przeprowadza autoryzowany serwis firmy STERN WEBER POLSKA. Przed przystąpieniem do przygotowania gabinetu do montażu unitu prosimy o zapoznanie się z wymaganiami montażowymi.
Przed montażem klient jest zobowiązany do wykonania we własnym zakresie przyłączy instalacyjnych według dołączonej dokumentacji.

Unity

Założenia techniczne montażu unituRadiologia

Wymiary pantomografu / tomografu Hyperion X5Wymiary pantomografu / tomografu Hyperion X9 PROInformacje montażowe aparatu punktowego MyRay RX DClogo